Hírek

A Mezőgyáni Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételei” című pályázat megvalósítása

Mezőgyán Község Önkormányzata az EFOP-2.1.2-16-2019-00153 azonosítószámú „A Mezőgyáni Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételei” című pályázat keretében 14,95 millió forint az Európai Unió által biztosított ERFA típusú vissza nem térítendő támogatásból megvalósította a településen működő Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztését.
Mezőgyán Község Önkormányzata az EFOP-2.1.2-16-2019-00153 azonosítószámú „A Mezőgyáni Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételei” című pályázatát

2020. augusztus 01. és 2021. július 31. között valósította meg. A Széchenyi 2020 program keretében elnyert 14,95 millió forint vissza nem térítendő támogatásból az EFOP-1.4.3-16-2017-00176 azonosítószámú társprojektben a településen létrejött Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges beruházás történt meg. Az európai uniós támogatás segítségével az 5732 Mezőgyán, Árpád utca 30. számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban kialakításra került egy játszószoba, egy fejlesztőszoba illetve a szülők fogadására alkalmas tér, egy teakonyha és egy szociális helyiség, megtörtént továbbá a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges eszközök, játékok beszerzése. A sikeres beszerzést követően a kivitelezésben az Imma Prémium Construct Kft. (5600 Békéscsaba, Péky utca 2.) közreműködött.

A beruházásnak köszönhetően Mezőgyánon a módszertani elvárásoknak megfelelő a 0-3 éves gyermekek fogadására, gondozására alkalmas tér jött létre, és biztosítottá váltak a Biztos Kezdet Gyerekház program sikeres megvalósításához szükséges feltételek.EFOP-2.1.2-16-2019-00153 - infrastrukturális feltételek biztosítása

Mezőgyán 2019. július elsején indította el EFOP-1.4.3-16-2017-00176 azonosítószámú „Biztos Kezdet Mezőgyánon” című projektjét, mely biztosítja a 0 – 3 éves gyermekek gondozását segítő Biztos Kezdet Gyerekház kialakításához szükséges humánerőforrás és egyéb működési feltételek kialakításához szükséges kereteket. Az EFOP-1.4.3-16-2017-00176 azonosítószámú projekt társprojektje az EFOP-2.1.2-16-2019-00153 azonosítószámú pályázat, mely az infrastrukturális feltételek biztosításával járul hozzá a korai intervenciós feladatok település szintű ellátásához.

A projekt elsődleges célcsoportja a 3 év alatti intézménybe nem járó gyermekek és családjuk. Másodlagos célcsoportnak tekinthetők a Mezőgyánpn működő gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, a humánszolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai.

A projektben megvalósítandó tevékenységek:

- a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges eszközök beszerzése
- a Mezőgyán, Árpád u. 33. sz. ingatlan felújítása, a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása, külső közösségi tér létrehozása.
- a projektmenedzsment működtetése.
A szerződött támogatás összege: 14 953 115 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 01. – 2021. július 31.
Kedvezményezett neve: Mezőgyán Község Önkormányzata