EFOP-1.4.3-16-2017-00176 azonosítószámú Biztos Kezdet Mezőgyánon című projekt


A szerződött támogatás összege: 39 968 760 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítási időszaka: 2019. július 01. – 2023. szeptember 28.

A Biztos Kezdet Gyerekház olyan prevenciós lehetőség, amelynek segítségével lehetőség nyílik az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a korai, célzott képesség fejlesztésre, a nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklésére, a lemaradás, kirekesztődés elkerülésére.
A „Biztos Kezdet Mezőgyánon” című projekt a járás Gyerekesély programjához illeszkedve a korai gyerekszakaszban (0-3 év) kíván segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű gyerekek jóllétének biztosításához, a jövőbeni sikeres, munkaerőpiaci reintegrációjának megalapozásához.

A program stratégiai céljai-     a veleszületett képességek optimumának elérése érdekében a minden fejlődési területet érintő (mozgás, észlelés, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció), szakmailag megalapozott, humán és tárgyi környezet biztosítása,
-     az érintett családok és gyermekeik körében az egészséges életmód igényének kialakítása,
-     a gyermekek egészséges személyiségfejlődésének elérése érdekében a szülők együttműködésének megnyerése, támogatása, a hiányzó kompetenciák fejlesztése,
-     a helyi közösségekben a befogadó szemlélet erősítése, a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése
-     a járási szinten dolgozó a gyermekekkel 3 éves korig foglalkozó intézmények és/vagy szakemberek feladatainak és felelősségének megismertetése, a szakemberek és a szülők közötti kapcsolatok erősítése, az egyes szektorok közötti együttműködés erősítése.

A működés során szervezett szolgáltatások az alábbiak szerint csoportosíthatóak:1)  Gyermekek fejlődését szolgáló napi szintű foglalkozások
2)  A szülők kompetenciafejlesztő alkalmai
3)  A helyi közösségre irányuló rendezvények
4)  A partnerekkel közösen szervezet szakmaközi műhelyek, rendezvények.

A Biztos Kezdet Gyerekház felkészült szakemberekkel várja a kisgyermekes családokat hétköznapokon 8 óra és 13 óra között.