INNOVATÍV ÚJÍTÁSOK A MEZŐGYÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0077

A Mezőgyáni Általános Iskola 11 994 430 forint uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében, az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt megvalósítását az iskola 2015. május 1-én megkezdte és 2015. október 31-én befejezte.

 

A projekt elsőrendű céljai közé tartozott a hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítésének biztosítása az iskolában a szüleik aktív bevonásával közös rendezvények keretében.

 A projekt keretében beszerezni kívánt fejlesztő eszközök segítségével csoportszobát hoztunk létre a hátrányos helyzetű gyermekek részére, melyeket a különleges nevelési és fejlesztési módszerek szükségessége indokolt.

Projektünk keretében szem előtt tartottuk, a legfontosabb nevelési módszerek folyamatos alkalmazása mellett, a dicséret, a siker, a bátorítás, a törődés, a jó példa, a játék, a beszélgetés, illetve szükség esetén a figyelmeztetést, hogy:

- a tanulóinkat képessé tegyük céljaik intelligens, önálló kiválasztásra, ezek a célok az egyén személyes kielégítését szolgálják, de a társadalom érdekeit is figyelembe vegyék, azokat támogassák,

- olyan ismereteket szerezzenek, amelyek fontosak az emberi életben felmerülő problémák megoldásához,

- rugalmas és intelligens hozzáállást tanúsítsanak az új helyzetekhez és problémákhoz,

- pedagógusaink tudását és módszereit gyarapítva szakmai továbbképzéssel a problémamegoldás formáinak fejlesztése, amelynél szabadon és alkotó jelleggel alkalmazhatók az egyének egyes tapasztalatai.

A pályázat keretén belül informatikai képzés, konfliktus- és agressziókezelésre irányuló, családpedagógiai, továbbá lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó képzések valósultak meg.

Összegezve a projekt célja, a hátrányos helyzetű gyermekeket oktató köznevelési intézmények pedagógiai módszereiknek, jó gyakorlatának elsajátítása intézményünkben teljesült.