TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0077

Innovatív újítások a Mezőgyáni Általános Iskolában

A Mezőgyáni Általános Iskola 11 994 430 forint uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerében, az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt megvalósítását az iskola 2015. május 1-én megkezdte és 2015. október 31-én fejezi be.

Projektünk elsőrendű céljai közé tartozik a hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítésének biztosítása az iskolában a szüleik aktív bevonásával közös rendezvények keretében, illetve fejleszteni kívánjuk a halmozottan hátrányos tanulóink sikerességét és szükségleteit figyelembe vevő módszerek alkalmazását és ezeknek a feltételeit.

 A projekt keretében beszerezni kívánt fejlesztő eszközök segítségével csoportszobát hozunk létre számukra, melyeket a különleges nevelési és fejlesztési módszerek szükségessége indokol.

Projektünk keretében szem előtt kívánjuk tartani, a legfontosabb nevelési módszerek folyamatos alkalmazása mellett, a dicséret, a siker, a bátorítás, a törődés, a jó példa, a játék, a beszélgetés, illetve szükség esetén a figyelmeztetést, hogy:

- a tanulóinkat képessé tegyük céljaik intelligens, önálló kiválasztásra, ezek a célok az egyén személyes kielégítését szolgálják, de a társadalom érdekeit is figyelembe vegyék, azokat támogassák,

- olyan ismereteket szerezzenek, amelyek fontosak az emberi életben felmerülő problémák megoldásához,

- rugalmas és intelligens hozzáállást tanúsítsanak az új helyzetekhez és problémákhoz,

- pedagógusaink tudását és módszereit gyarapítva szakmai továbbképzéssel a problémamegoldás formáinak fejlesztése, amelynél szabadon és alkotó jelleggel alkalmazhatók az egyének egyes tapasztalatai.

A pedagógus továbbképzések hosszú távú célja a hátrányos helyzetű gyermekeket oktató köznevelési intézmények pedagógiai módszereiknek, jó gyakorlatának elsajátítása intézményünkben.