Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítványról

A majdnem két évtizede, 1996.okt 8-án alapított, Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítvány működéséről, eredményeiről tájékoztatjuk a Mezőgyániakat, az érdeklődőket, szimpatizánsokat.


Annak idején 14 Mezőgyáni, ill. onnan elszármazott alapították meg az alapítványt, azzal a deklarált céllal, hogy a tehetséges, ám sok szempontból hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulását, tehetségük kibontakoztatását elősegítsék.

Az alapítók megérdemelnek  egy felsorolást:
Ifj. Kakas Antal (Dunaújváros),  Dr. Szabó Gábor (Kecskemét),  Mándi Lajos (Mezőgyán), Id. Kakas Antal (Mezőgyán), Lipták Lajosné (Viski Emma Békéscsaba), Deák Antal (Újkígyós), Zahorán Jánosné (Vári Lenke-Békéscsaba), Kuli István (Gyula), Ónodi Benjamin (Békéscsaba), Csótya Imre (Mezőgyán),Gonda Józsefné (Varga Katalin)Békéscsaba, Tárnok Ferenc (Debrecen),Váradi Zoltán (Békéscsaba), Juhász Gyula (Gyula).


A működés első 3 évében,1997-99.ig az alapítvány nem osztott támogatást, mivel azt a törvény nem engedélyezte. Ezután 2000-től, összesen 13 alkalommal, alkalmanként 5-6 gyerek, részesült támogatásban, így 65-70 gyerek között mintegy 3 millió forintot tudtunk szétosztani.
Mi támogatást adni zömmel a személyi jövedelemadó 1%-nak hozzánk juttatásával  tudunk.
Ezáltal további működésünk alapfeltétele is az, hogy a Mezőgyáni kötődésű  emberek, az adó meghatározott részét hozzánk irányítsák. Adószám: 18377635-1-04.
Várjuk a támogatásukat a Gyulai Takarékszövetkezet Mezőgyáni Fiókjánál vezetett bankszámlára is.
Az alapítvány számlaszáma:53600075-10022348

Az alapítványirányító, vezető szerve a kuratórium, melynek elnöke a kezdetektől Váradi Zoltán. Titkára először Zahorán Jánosné volt, majd pedig Bíró István (Mezőgyán) lett.

A kuratóriumnak mindig tagja a mindenkori polgármester, így volt Szabó István, Czégény Mihály, Zsoldos Zoltán is tag, míg jelenleg Dani Attila is immáron tag lett.
A kezdettől tagok: Nagy Sándor, Mándi Lajos, és  Csótya Imre, ők Mezőgyániak. Tagok voltak még Czégény László (Szekszárd), Dr. Viski Anna (Kaposvár), Virág Ferenc (Békéscsaba)  a gazdasági ügyekért előbb Mándi Lajosné felelt, míg jelenleg Miksi Tímea végzi ezt a feladatot.