Újra működik a Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítvány!

Adó 1% felajánlása

Promociós anyag letöltése

Adó 1% fejalánlása


Az új kuratórium összetétele:


Elnök: Kovács László, a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség lelkipásztora

Titkár: Gyenge János, a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség gondnoka

A kuratórium tagjai: Bogyó Miklósné, Kovácsné Smatarla Ibolya, Tárnok Mihályné

Hálásan köszönjük alapítványunk alapítóinak és eddigi működtetőinek hűséges munkájukat, és szolgálatukat. Legyen most előttünk nevük az utókor köszönetének jeleként:

Csótya Imre
Lipták Lajosné
Deák Antal
Mándi Lajos
Gonda Józsefné
Ónodi Benjámin
Juhász Gyula
Szabó Gábor dr.
Kakas Antal
ifj. Tárnok Ferenc
Kakas Antal
id. Váradi Zoltán
Kuli István
Zahorán Jánosné
Alapítók
Bíró István
Czégény Mihály
Czégény László
Zsoldos Zoltán
Nagy Sándor
Dani Attila
Virág Ferenc
Mándi Lajosné
Miksi Tímea
Karancsiné Borsós Edit

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJAI

„Az alapítvány célja, hogy segít-se a mezőgyáni tehetséges gyerekek továbbtanulását, tehetségük minél eredményesebb kibontakozását. Az alapítvány anyagi támogatások révén meg kívánja könnyíteni célja-ik elérését, lehetőségeik kibővítését. Az alapítvány támogatásban kíván-ja részesíteni azokat a gyerekeket, akiket tehetségük, képességeik alap-ján arra érdemesnek ítélnek. Az ala-pítvány célja továbbá hozzájárulás ahhoz, hogy a mezőgyáni fiatalok általános műveltségi színvonala emelkedjen, az egészséges életmód kialakításában, elérésében minél jobb mutatókat érjenek el, tanulmá-nyaikat minél eredményesebben végezhessék.
Ennek érdekében az alapítvány az alábbi tevékenységeket végzi:
- Kulturális programok, rendezvények szervezése, támogatása;
- Képzések, művészeti oktatások, ismeret-terjesztő előadások szervezése, támogatá-sa; - A mezőgyáni ifjúság kulturális nevelése, fejlesztésére irányuló tevékenységek szervezése, támogatása;
- Egyéb szervezetek és személyek (alapítványok, egyesületek, közoktatási intézmények, gyermek-és ifjúsági intéz-mények, stb.) tevékenységének, program-jainak támogatása.

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- kulturális tevékenység.” (Részlet az Alapító Okiratból.)

JELENLEGI TERVEINK

- Pályázati támogatás révén mikrobusz beszerzése;
- Pályázati támogatás révén ifjú-sági szállás, közösségi tér és tankonyha kialakítása;
- Könyvkiadás a tehetséges me-zőgyáni gyerekek munkáiból.

A MEZŐGYÁNI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG FELAJÁNLÁSA

Gyülekezetünk, a Mezőgyáni Református Missziói Egyházközség 2020. adventjében áhítatoskönyvet adott ki Fejes András alpolgármester fotóival és több egyházi személy, művészember, közéleti személy imádságaival, áhítataival. Gyüleke-zetünk felajánlja 100 példány eladá-si árát az Alapítvány céljára: tehát a könyv megvásárlásával újra-indult Alapítványunk támogatására nyílik lehetőség. A kiadvány megvásárolható a Mező-gyáni Református Missziói Egyház-község vagy Alapítványunk elérhetőségein 2,500.- ft ellenében.

Mezőgyániak a Mezőgyániakért
Alapítvány 5732 Mezőgyán, Árpád u. 36.
Telefon: 66/495-295
alapitvany@mezogyanref.net
www.alapitvany.mezogyan.ref.hu
Adószám: 18377635 - 1 - 04 Szla.sz.:
10700165 - 72547568 - 51100005
Kuratóriumi elnök:
Kovács László református lelkipásztor, +36 70/423 12 33, lelkipasztor@mezogyanref.net