Adó 1% felajánlása

Tisztelt Támogatóink!Mezőgyániak és azokat segítők, azokkal szimpatizálók!

Mint tudják adójuk 1%­ának felajánlásával Önök is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Mezőgyánban élő

tehetséges gyermekek esélyt kapjanak képességeik kibontakoztatására. Ehhez csak az kell, hogy a

Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítványhoz irányítsák adójuk 1%­át.

A hátrányos helyzetben lévő családok társadalmi esélyegyenlőségének biztosítása kizárólag, állami,

önkormányzati feladatként az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szűkös rendelkezésre álló forrásokból,

támogatásokból nem megoldható feladat.

Az alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan ezért, segítséget kíván nyújtani a hátrányos anyagi

helyzetű családokban nevelkedő, kiemelkedően tehetséges gyermekek részére, tanulmányaik

Amennyiben Önök személyesen már rokonaik, gyerekeik, ismerőseik által is megtapasztalták

Alapítványunk hatékony működését, úgy kérjük, támogassák munkánkat, hogy az anyagi háttér

megléte biztosítani tudja jövőre is közös céljaink megvalósulását.

Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítvány 18377635­1­04 adószámára.

Felmérések szerint az adózók közel 60%­a nem rendelkezik adója 1%­ról. Önök ne az említett 60%­ot  erősítsék.

 

a Mezőgyániak a Mezőgyániakért Alapítvány Kuratóriuma nevében

Váradi Zoltán

elnök