Mezőgyáni Biztos Kezdet Gyerekház

A Biztos Kezdet Gyerekház olyan prevenciós lehetőség, amelynek segítségével lehetőség nyílik az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a korai, célzott képesség fejlesztésre, a nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklésére, a lemaradás, kirekesztődés elkerülésére.

A „Biztos Kezdet Mezőgyánon” című projekt a járás Gyerekesély programjához illeszkedve a korai gyerekszakaszban (0-3 év) kíván segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű gyerekek jóllétének biztosításához, a jövőbeni sikeres, munkaerőpiaci reintegrációjának megalapozásához.

  • Gyerekházunk a hét minden munkanapján 8 és 14 óra között várja a családokat.
  • Minden nap a gyermekek életkorának megfelelő játéktevékenységet állítottunk  össze, melyek célja a koragyermekkori fejlődés elősegítése.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a szülő és gyermek közötti közös játéktevékenységre.
  • A heti tervben megtervezett programok keretein belül mondókázunk, mesét olvasunk, melyek a gyermekek beszéd és szókincsét fejlesztik, a mozgásfejlesztés eszközeként tornázunk, táncolunk, a kézműves foglalkozások keretein belül rajzolunk, festünk.
  • Minden hónapban átlagosan 2 alkalommal különböző közösségi programokat szervezünk. Ilyenek többek között a gyermekek születésnapjának és névnapjának közös megünneplése, közös főzések, ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások, védőnői előadások, Szeretgető alkalmak.
  • A fenti programok mellett a gyermekeknek minden nap biztosítjuk a tízórait. Az étkeztetés keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód népszerűsítésére. Ennek okán a legtöbbször gyümölcsöt és zöldséget vásárolunk a gyerekeknek és ebből készítünk tízórait.
  • A gyermekeket és szülőket is, folyamatosan ösztönözzük és tanítjuk arra, hogy a megfelelő étkezési protokoll szabályait betartsák, úgy, mint kézmosás, asztalhoz ülés, ülve evés, evőeszközzel étkezés.