EFOP-2.1.2-16-2019-00153 azonosítószámú „Mezőgyáni Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételei” című projekt

infra

akadálymentesített változat

A szerződött támogatás összege: 14 953 115 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 01. – 2021. július 31.

Kedvezményezett neve: Mezőgyán Község Önkormányzata

Mezőgyán 2019. július elsején indította el EFOP-1.4.3-16-2017-00176 azonosítószámú „Biztos Kezdet Mezőgyánon” című projektjét, mely biztosítja a 0 – 3 éves gyermekek gondozását segítő Biztos Kezdet Gyerekház kialakításához szükséges humánerőforrás és egyéb  működési feltételek kialakításához szükséges kereteket. Az EFOP-1.4.3-16-2017-00176 azonosítószámú projekt társprojektje az EFOP-2.1.2-16-2019-00153 azonosítószámú pályázat, mely az infrastrukturális feltételek biztosításával járul hozzá a korai intervenciós feladatok település szintű ellátásához.

A projekt elsődleges célcsoportja a 3 év alatti intézménybe nem járó gyermekek és családjuk. Másodlagos célcsoportnak tekinthetők a Mezőgyánpn működő gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, a humánszolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai

A projektben megvalósítandó tevékenységek:

-         a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges eszközök beszerzése

-         a Mezőgyán, Árpád u. 33. sz. ingatlan felújítása, a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek kialakítása, külső közösségi tér létrehozása.

-         a projektmenedzsment működtetése.

logo