EFOP-1.4.3-16-2017-00176 azonosítószámú Biztos Kezdet Mezőgyánon című projekt

Gyerekház

akadálymentesítet

A szerződött támogatás összege: 39 968 760 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2019. július 01. – 2023. szeptember 28.

A Biztos Kezdet Gyerekház olyan prevenciós lehetőség, amelynek segítségével lehetőség nyílik az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a korai, célzott képesség fejlesztésre, a nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklésére, a lemaradás, kirekesztődés elkerülésére.

A „Biztos Kezdet Mezőgyánon” című projekt a járás Gyerekesély programjához illeszkedve a korai gyerekszakaszban (0-3 év) kíván segítséget nyújtani a hátrányos helyzetű gyerekek jóllétének biztosításához, a jövőbeni sikeres, munkaerőpiaci reintegrációjának megalapozásához.

A program stratégiai céljai

-         a veleszületett képességek optimumának elérése érdekében a minden fejlődési területet érintő (mozgás, észlelés, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció), szakmailag megalapozott, humán és tárgyi környezet biztosítása,

-         az érintett családok és gyermekeik körében az egészséges életmód igényének kialakítása,

-         a gyermekek egészséges személyiségfejlődésének elérése érdekében a szülők együttműködésének megnyerése, támogatása, a hiányzó kompetenciák fejlesztése,

-         a helyi közösségekben a befogadó szemlélet erősítése, a Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése

-         a járási szinten dolgozó a gyermekekkel 3 éves korig foglalkozó intézmények és/vagy szakemberek feladatainak és felelősségének megismertetése, a szakemberek és a szülők közötti kapcsolatok erősítése, az egyes szektorok közötti együttműködés erősítése.

 

A működés során szervezett szolgáltatások az alábbiak szerint csoportosíthatóak:

1)    Gyermekek fejlődését szolgáló napi szintű foglalkozások

2)    A szülők kompetenciafejlesztő alkalmai

3)    A helyi közösségre irányuló rendezvények

4)    A partnerekkel közösen szervezet szakmaközi műhelyek, rendezvények.

A Biztos Kezdet Gyerekház felkészült szakemberekkel várja a kisgyermekes családokat hétköznapokon 8 óra és 13 óra között.

 

 

 logo