Hirdetmény

Szociális célú tüzelőanyag juttatás.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőgyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 21. napján megalkotott 20/2020.(X.21.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól alapján


2020. november 02. napjától 2020. november 12. napjáig

lehet benyújtani a kérelmeket.

 

Kérelmeket a hivatal 5. számú irodájában lehet kérni és oda is kell visszavinni! A határidő elmulasztása jogvesztő! Az előző évekhez hasonlóan egy ingatlan tekintetében csak egy támogatás nyújtható be.

A szociális tűzifa támogatásra azok a személyek/családok továbbra is jogosultak jövedelemvizsgálat nélkül, akik 2020. november hónapban érvényes települési lakhatási támogatásban részesülnek, ezen felül azon személyek is benyújthatják szociális tűzifára a kérelmüket, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 79.800 Ft-ot, egyedülálló esetén pedig a 85.500 Ft-ot. Akik nem részesülnek települési lakhatási támogatásban a kérelmükhöz csatolniuk kell a jövedelemigazolásokat és a vagyonnyilatkozatot.


>>A kérelem itt tölthető le!<<


 

Mezőgyán, 2020. október 21.

 

 Dani Attila sk.
polgármester