Beiskolázási támogatás 2020

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 6/2020.(II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 11. § alapján az önkormányzat azoknak a családoknak, amelyeknek a gyermeke az általános iskola, a középiskola, a főiskola vagy az egyetem nappali tagozatára beiratkozott november hónapban egyszeri beiskolázási támogatást nyújthat.

 

Hirdetmény

 

A támogatás igénylése az önkormányzat szociális ügyintézőjétől kért nyomtatvány kitöltése mellett a kereseti igazolások benyújtásával lehetséges! A támogatásra azon családok jogosultak, akik nem rendelkeznek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, valamint a család vagyona és egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a jogszabályban meghatározott összeghatárt.

 

A nyomtatványt otthoni nyomtatáshoz az alábbi linken érheti el:

 

Nyomtatvány beiskolázási támogatáshoz!

 

Az önkormányzati rendelet beiskolázási támogatásra vonatkozó szabályozása az alábbiakban olvasható: (a rendelet elérhető a Nemzeti Jogszabálytár - www.njt.hu - felületén.)

 

„Beiskolázási támogatás

11.§

 

(1) Az önkormányzat annak a családnak, amelynek gyermeke az általános iskola valamelyik osztályába beiratkozott és nem évismétlő, november hónapban egyszeri 10.000 Ft beiskolázási támogatást nyújt.

 

(2) Az önkormányzat annak a családnak, amelynek gyermeke valamely középiskola nappali tagozatára beiratkozott és nem évismétlő, november hónapban egyszeri 20.000 Ft beiskolázási támogatást nyújt.

 

(3) A 11. § (1)-(2) bekezdésben foglalt támogatás további feltétele, hogy a gyermeknek szeptember hónapban ne legyen 30 óránál több igazolt vagy 5 óránál több igazolatlan hiányzása és a gyermek/nagykorú gyermek nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

 

(4) A 11. § (1)-(2) bekezdésbe foglalt támogatásokhoz a rendszeresített űrlapot október 15-ig kell benyújtani a szociális ügyintézőhöz.

 

(5) Az önkormányzat annak a személynek, aki legalább 4 féléves államilag támogatott OKJ-s nappali tagozatán folyó képzésre beiratkozott és ott tanulmányokat folytat 20.000 Ft, főiskola nappali vagy levelező tagozatára beiratkozott és ott tanulmányokat folytat 30.000 Ft, egyetem nappali vagy levelező tagozatára beiratkozott és ott tanulmányokat folytat 40.000 Ft beiskolázási támogatást adhat egy alkalommal november hónapban, ha nem évismétlő (félévismétlő), 25 évesnél nem idősebb nagykorú gyermek részére.

 

(6) A 11. § (5) bekezdésben foglalt támogatásokhoz a kérelmet november 15-ig kell benyújtani a szociális ügyintézőhöz az erre a célra rendszeresített űrlapon.

 

(7) A 11. § (1)-(2)-(5) bekezdésben foglalt támogatások iránti kérelemhez mellékelni kell a benyújtás napját megelőző 15 napnál nem régebbi iskolalátogatási és hiányzási igazolásokat.

 

(8)A beiskolázási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425 %-át, egyedülálló esetén 530 %-át és neki vagy egy háztartásban élő családtagjainak vagyona nincs.”

 

Bővebb tájékoztatást a hivatal szociális ügyintéző nyújt a 66/495-100/25-ös telefonszámon.

 

Mezőgyán, 2020. október 05.

 Dani Attila sk.

 polgármester