Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására

Akadálymentesített változtat

Konzorciumi tagok: Biharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyharsány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata, Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület

Projekt címe: Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.5.3-16-2017-00018

Szerződött támogatás összege: 499 620 211 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt megvalósítás kezdő időpontja: 2018.02.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.31.

A konzorcium a projekt megvalósítása során a települések közös gazdasági érdekeinek előmozdítása érdekében egységesen fejleszti a hatáskörükhöz tartozó települések humánszolgáltatásait. A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.

Bővebb információ elérhető: http://efop.bekesbihar.eu/