„KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGET BEMUTATÓ TÁJHÁZ LÉTREHOZÁSA MEZŐGYÁNBAN” TOP-1.2.1-15-BS1-2018-00034

Mezőgyán Község Önkormányzata 28.999.997 Ft támogatásban részesült a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című kiíráson a Széchenyi 2020 Program keretében.

 Széchenyi bal ív

Mezőgyán Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be egyéni pályázóként a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra, „Kulturális örökséget bemutató tájház létrehozása Mezőgyánban” címmel. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, ezért a projekt keretében a pályázó önkormányzat egy tájház kialakítását valósíthatja meg.

A község szűkebb környezetében főként a falusi, aktív és ökoturizmus feltételei adottak, ezért a jelen beruházás hiánypótlónak mondható, hiszen a településen jelenleg nincs a turizmust közvetlenül kiszolgáló hasonló jellegű létesítmény. A közelben található az Országos Kéktúra Alföldi túraútvonala, valamint a település közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Geszten tekinthető meg a térség kiemelkedő látnivalója a Tisza-kastély. A térségben indokolt a kulturális értékeket bemutató turizmus feltételeinek megteremtése, a jelenlegi szűk turisztikai kínálat bővítése.

Ennek érdekében a jelen pályázati projektben egy olyan kulturális hagyományokat bemutató tájház kialakítása valósul meg, amely a helyi és térségi vonzerőkre, értékekre épül, interaktív elemekkel mutatja be a település múltját, hagyományait. A projektben a település központjában található régi, paraszti hagyományok szerint épült épület felújítása, eszközfejlesztése, illetve az épületen belül és az udvaron látogatóbarát funkciók kialakítása valósul meg. Továbbá az udvaron egy hagyományok bemutatására szolgáló kemence, és az ahhoz tartozó fedett tér is kialakításra kerül. Megvalósul az ingatlan környezetének területrendezése, járdák kialakítása az ingatlanon belül. A fejlesztést követően létrejön egy olyan helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerő, amely a kulturális, épített, és természeti örökség komplex turisztikai hasznosítására irányul.

Kedvezményezett: Mezőgyán Község Önkormányzata

A projekt összköltsége:                                                    28.999.997 Ft

Az elnyert támogatás összege:                                      28.999.997 Ft

Támogatás intenzitása:                                                                  100  %

A projekt kezdete:                                                                  2020.01.01

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:          2021.08.31