A falu nevezetes emberei….

Csinszky Ernő főjegyző 1884-ben született Hajdúnánáson. A középiskolát Nagykárolyban, a jegyzői tanfolyamot Nagybecskereken végezte. 1903-ban Halmosdon mint aljegyző, majd Nagyderzsián és Kismajtényben mint körjegyző dolgozott. 1924-ben lett Mezőgyán község főjegyzője. Református presbiter, a testnevelési bizottság elnöke, a Hangya Szövetkezet igazgatósági tagja, valamint a Hitel Szövetkezet felügyelő bizottságának az elnöke volt.

Pénzes Gábor református kántor-tanító. Máramarosszigeten született 1890-ben. Középiskoláit és a tanítóképzőt Debrecenben végezte. Papi pályáját Barabáson kezdte. 1912-ben került Mezögyánba. Részt vett az első világháborúban, majd orosz hadifogságba került és 1921-ig Kelet-Szibériában sínylődött. Egyházközösségi jegyző, tűzoltó parancsnok és vármegyei törvényhatósági bizottsági tag volt.

Téglás Ferenc 1922-ben került Mezőgyánba, mint református lelkész. Tevékenyen részt vett a község közéletében. Egyházmegyei tanácsbíró, a tiszántúli mezőgazdasági kamara tagja, az óvoda felügyelő bizottságának és a levente egyesületnek az elnöke volt. Emellett a Hitel Szövetkezet ügyvezető igazgatója, a Hangya Szövetkezet igazgatósági tagja, törvényhatósági bizottsági tag, a képviselőtestület tagja is volt.

Végh András 1910 óta tanított a faluban. Az egyházmegyei tanügyi bizottság előadója, az egyházmegyei tanító egyesület tiszteletbeli elnöke és a Hangya Szövetkezet igazgatója volt. Szakcikkei a tanügyi lapokban jelentek meg.