Az oktatás története…

A korabeli adatokból kitűnik Mezőgyánban az iskolai oktatás kezdetét az 1600-as évekre vezethetjük vissza. A tanító egyben a kántor szerepét is betöltötte.

A tanító járandósága az 1700-as években nád volt.

1794-ben épült a templom és a mellette levő iskola. Építési  költségük 5500 arany forint volt.    Két nagy teremben folyt az oktatás. A lányokat nő, a fiúkat férfi tanította. A fizetést a református egyház adta. Évente 10 köböl búzát, 10 köböl árpát, 3 köböl tűzifát, 200 kéve nádat, 4 szekér szénát.                                                                 

Egy évig sorkoszton volt a tanító. Naponta más-más ház szállította az ebédet, de az ismerősebbekhez eljárt és ott fogyasztotta el.

Kapott még 17 rénius forintot, továbbá még 6 köböl búzát a jövő-menő" vendégek megvendégelésére. A „jövő-menő" vendégek az egyház emberei vagy a tanító személyes látogatói lehettek.

Ezen kívül minden gyermek után fizettek a szülök évente 1 véka búzát, csirkét, tojást, egy fejes tejet, amit a tanító ellenőrizhetett, hogy nem csapják-e be.

Évente ingyen őröltek meg kétszer, négy marha vontatású szekér búzát.

Volt még dinnye-, kender- és kukoricaföldje.

A tanítónak a tanítás mellett gazdasági jellegű dolgokkal is foglalkoznia kellett.

1930-ban az elemi oktatást 1 állami rendes kisdedóvóban, 2 református mindennapi népiskolában, 1 református általános továbbképzőben nyerték a helybeli tankötelesek.

Ez időben az iskola tanítói és igazgatója itt falun az úri réteghez tartozott. A tanító vagy igazgató gyerekeit a vele egykorúak is magázták. Ez a szellem rányomta bélyegét az osztályzásra is. Ha valamelyik tárgyból gyenge volt egy tanuló, akkor az a többi tárgyból sem kaphatott jobb osztályzatot.

A Rendtartás könyve őrizte meg számunkra azt, hogy akkoriban mit tanultak, mennyi időt fordítottak a játékra, a templomi ájtatosságra. Ebbe a könyvbe jegyezték le a tandíj fizetését esetleg elmaradást is. Ilyen bejegyzés található benne:

Lengyel Eszter : 41 tojás, 1 véka búza, 1 csirke, 2 véka tengeri.

Egy másik helyen:

Saját gyermekem!- ez esetben nem volt tandíj. A tanító nagylelkűségét bizonyítja a következő bejegyzés: „Hajdú Margit: 40 tojás, szegénység miatt elengedve 1 véka búza"12 Egy tanítási nap menete, órarendje a következő volt:

700-800-ig templomban voltak,

800-830-ig olvasás,

930-1000-ig számtan,

1000-1130-ig történelem,

1130-1200-ig     vallás     ism.,     majd     ebédidő következett.