Népesség…

1960-ban volt a legmagasabb a falu lakóinak száma, ekkor 2635 főt számláltak. Ettől kezdve a népesség egyre csökkent, 1960-tól kezdve pedig egy elvándorlási folyamat indult meg. 1970-ben 2292, 1998-ban 1453 és 2002-ben már csak 1366 lakója van a községnek.

A nyugdíjasok aránya nőtt, míg a munkaképes lakosság aránya csökkent. A gyermekek száma is egyre kevesebb, kicsi a szülési kedv, illetve itt is az tendencia figyelhető meg, hogy sajnos olyanok vállalnak gyereket főként akik nem mérlegelik kellőképpen saját és közvetlen környezetük adta anyagi és más egyéb lehetőségeiket, így egy idő után egy részük kénytelen különböző segélyekért folyamodni. A félig meddig zsákteleülésből is fakadóan a munkanélküliség aránya nagyon magas. A lakónépesség korcsoportonkénti bontásban: 0-2 éves: 55 fő 3-5 éves: 51 fő 6-14 éves: 160 fő 15-17 éves: 39 fő 18-60 éves: 772 fő 61 év felett: 289 fő A lakosság nagy része mezőgazdasággal foglalkozik, vagy a környékbeli nagyobb településekre járnak el dolgozni különböző szakterületekre (élelmiszeripar, feldolgozóipar, építőipar, alkatrészgyártás, vasszerkezetgyártás… stb).