Mezőgyán Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete Mezőgyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőgyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) Ök. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

Mezőgyán Község Önkormányzata a 2016. évi bevételeinek összege 47.246.068,-Ft.-al emelkedik amely forrásként a rendelet 1. sz. melléklete szerint Mezőgyán Község Önkormányzata 2016. évi bevételeinek főösszege 402.088.565,-Ft.

2. §.

Mezőgyán Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak összege 47.246.068,-Ft.-al emelkedik, amely kiadásként a rendelet 2. sz. melléklete szerint Mezőgyán Község Önkormányzata 2016. évi kiadásainak főösszege 402.088.565,-Ft.

3. §.

Ezen rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.

Mezőgyán, 2017. február       .

 

Dani Attila                                                                         Dr. Berke Imre

polgármester                                                                         jegyző

 

Kihirdetve: Mezőgyán, 2017. február   15.              

                                                                                   Dr. Berke Imre

                                                                                   jegyző