Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.20.) számú önkormányzati rendelete a Mezőgyáni Konyha elnevezésű intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásáról

Magyarország Alaptörvénye 31. § /1/ bekezdés felhatalmazása alapján Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. §. 1) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

 

1.§

 

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a rendelete mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot ( továbbiakban: SzMSz) Mezőgyán Község Önkormányzatának Konyhája részére.

 

2.§

 

A SzMSz kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017.01.01-től kell figyelembe venni és alkalmazni.

 

 

 

Mezőgyán, 2017.01.19.

 

 

  Dani Attila                                                                     Dr. Berke Imre

  polgármester                                                                           jegyző

 Kihirdetve:

 

Mezőgyán, 2017. 01.20.

Dr. Berke Imre                                                                                                  

jegyző