Településünkről

Szerelemről és virágokról ősidők óta írnak a költők,de vegyék csak elő a versértők és versszerető emberek emlékezetüket,vagy könyveiket,és nekünk a szerelmi versekben is legnagyobbak: Csokonai, Petőfi, Arany, Ady, Babits, József Attila után olvassák el Sinkát is. Milyen egyedülvaló új tartalom és új hang a Sinkáé.És ami a legérdekesebb,nincs benne semmiproramos, "népiesség", semmiféle népszinműízűség. Sinka István verseiben,-amint azt mondta Veres Péter is-nem "tárgy", nem "téma" a szerelem sem, amit kivűlről vesz fel az előadóművész,a színész,vagy a gyenge költő, -hanem valóságos élmény,és a kifejezés tiszta költészet. A következő, a Bődi Mariska című Sinka versről így ír többek között Jánosy István."Ez a költemény magas világirodalom;csodálatos színgazdagságában zeng,zsong mormog,csatináz az egész természet:virágok,füvek,madarak...és a menyecskék stb." Olvassuk csak!

(Köszönettel: Szabó Antalnak)