Pályázatok

Mezőgyán Község Önkormányzata az EFOP-2.1.2-16-2019-00153 azonosítószámú „A Mezőgyáni Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális feltételei” című pályázat keretében  14,95 millió forint az Európai Unió által biztosított ERFA típusú vissza nem térítendő támogatásból megvalósította a településen működő Biztos Kezdet Gyerekház infrastrukturális fejlesztését.

Mezőgyán Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan,összhangban.

Mezőgyán Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.

Tisztelt Civil Szerveződések!

Mezőgyán Község Polgármestere az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Mezőgyán községben működő civil szervezetek által vállalt, európai uniós és hazai forrásokra épülő pályázati programok megvalósításához valamint működési feltételeik megteremtéséhez, javítására önerő-biztosítási, utófinanszírozási, továbbá működési támogatás formájában az alábbiak szerint....

A további információkhoz kattintson az alábbi fájlra.