Helyi hírek

Társaságunk a következő lakossági szelektív hulladék begyűjtéseket az alábbi időpontokban fogja elvégezni Mezőgyánban és Nagygyantén.

tovább»

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Mezőgyán Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

tovább»

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Mezőgyán Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be, és 7 844. 663 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el.

tovább»

A Békés Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya településünkön vagyonvédelmi és bűnmegelőzési rendezvényt tervez, melyre meghívja a Tisztelt Lakosságot!

tovább»

A kellemes november eleji időjárás lassan zordra fordul. A hideg idő, majd a tél beálltával menetrendszerűen érkező probléma a vízmérők, a vízvezetékek szétfagyása.

tovább»

Mezőgyán község Önkormányzata és a Széchenyi programiroda Nkft. fogadónapot szervez a lakosság részére 2017.09.25-én a gondozóházban.

tovább»

Az utóbbi időben több bejelentés is érkezett, illetve magunk is észleltük, hogy a község közterületein kóbor kutyák szaladgálnak, a kerékpáron közlekedőket megugatják, megkergetik, az úttestre kiszaladnak és a járműveket hirtelen fékezésre késztetik.

tovább»

2015.otóber 2.-án pénteken az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget rendezett, a megújult Napközi ebédlőjében Mezőgyán Önkormányzata

tovább»

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 25-én módosította a település a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét.

tovább»